Position:Bliskovito mirovanje

Bliskovito mirovanje


By Anonymous - Posted on 05 Juni 2010

Gotovo ste že kdaj videli vrteči se propeler. Na primer pri letalu ali pri navadnem ventilatorju.
Če se propeler hitro vrti, njegovih posameznih krakov ni več mogoče razpoznati. Oko ne more slediti hitremu gibanju in tako vidimo namesto vrtečih krakov le zabrisano okroglo površino.
S posebnim prijemom pa lahko krake rotorja naredimo spet vidne. Zato potrebujemo stroboskop.

Stroboskop je bliskovka. Naprava, ki oddaja bliske luči v zelo enakomernih časovnih presledkih. Z uravnalnikom lahko hitrost zaporednih bliskov, torej njihovo frekvenco, točno nastavimo.

Vrteči se ventilator navidezno stoji

Če so močni bliski luči usmerjeni vedno na isto mesto vrtečega se dela, naše oko zaznava le to, kar je vidno med bliskom.
Ker človeško oko ni zmožno slediti hitrim spremembam slik, pri visoki frekvenci bliskov tudi teh posameznih slik ne zmore razločevati. Zato te posamezne v bliskih vidne slike sestavi v eno celoto - v eno sliko, kot da ni prekinitve.

Gibajoči se del ventilatorja navidezno miruje, če si bliski sledijo natančno tako hitro, kot propeler potrebuje, da se enkrat zavrti. Oziroma, če je frekvenca bliskov celoštevilni mnogokratnik teh ponavljajočih se gibov.

Če torej stroboskop zabliska vedno tedaj, ko so kraki ventilatorja na istem mestu, se nam bo zdelo, kot da ventilator stoji. Če poznamo frekvenco bliskov ob katerih se to zgodi, lahko hitrost vrtenja propelerja določimo brez dotika ventilatorja.

Wir sind Mitglied im

Unsere Vorbilder

Österreich

Slowenien

Deutschland

Italien

Random

sinusp147w

Kontakt

Tel.: 0660 443 0 332
E-Mail: info@expi.at
Adresse: Gotschuchen 34a, 9173 St. Margareten im Rosental